Wednesday, November 29, 2023

शैक्षिक सरोकारः २२ औं अंकमा वडाअध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेत

https://youtu.be/7Ru2Yrb5tBg गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेसन प्रालिको समन्वयमा सञ्चालित रेडियो...

शैक्षिक सरोकारः २१ औं अंकमा गाउँपालिका रहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु

https://youtu.be/hZ8VuF2Yar8 गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेसन प्रालिको समन्वयमा सञ्चालित रेडियो...

शैक्षिक सरोकारः १८ औं अंकमा शिक्षा शाखा प्रमुख जीवन न्यौपाने

https://youtu.be/GW3GTz62s0s गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेसन प्रालिको समन्वयमा सञ्चालित रेडियो...

शैक्षिक सरोकारः १७ औं अंकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाही

https://youtu.be/tUlh0cfVbCA गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेसन प्रालिको...

शैक्षिक सरोकारः १४ औं अंकमा विव्यस अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक

https://youtu.be/HLJzi85d-gw गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेसन प्रालिको...
error: Content is protected !!