जुनेली रात अनि दाङ

513
दमार गाउँ नजिकबाट जुनेली रातमा कैद गरिएको दाङको दृश्य । निर्मल रोकाया

Womui
Womui